(Nätsi raba laugas)

Veekogu nimetus:
(Nätsi raba laugas)
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond
Registrikood:
VEE2073770
Kood:
207377
Asukoht:
Pärnumaa, Pärnu linn, Soeva küla
Märkused:

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6485605 58°30'38" N
Y 501994 24°2'3" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
04.01.2005
Viimane kanne:
27.04.2011, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
04.01.2005, Andmeallikas Eesti Põhikaart

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
1,2 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
Laius:
Pindala kokku:
1,2 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
1 000 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
1,326

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, pehmeveelised, kloriidivaesed, kihistumata veega, tumedaveelised järved (IV)
Limnoloogiline tüüp:
Düstroofne e. rabade huumustoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,94 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 2,24 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 4,64 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2073770&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles