Veekogu nimetus:
Longi oja
Veekogu tüüp:
Peakraav
Teised nimed:
Rabi peakraav
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond
Registrikood:
VEE1141700
Kood:
1141700
Asukoht:
Viljandimaa, Mulgi vald, Mäeküla küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Muksi küla
Märkused:

Kandeotsused

Esmane kanne:
30.03.1982
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6446810 58°9'4"
Y 598866 25°40'45"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine seisuveekogusse
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
Suubumisjärk:
6
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6444378 58°7'45"
Y 599353 25°41'11"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
13.6 km²
Pikkus lisaharudega:
2.7 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 13,4 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 13,6 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Tehislik veekogu
Pikkus, km:
2.7

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 6,26 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 1 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1141700&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles