Mäeküla järv

Veekogu nimetus:
Mäeküla järv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond
Registrikood:
VEE2099100
Kood:
209910
Asukoht:
Viljandimaa, Mulgi vald, Hirmuküla küla; Viljandimaa, Mulgi vald, Mäeküla küla; Viljandimaa, Mulgi vald, Sudiste küla
Märkused:
Eutroofne ehk rohketoiteline järv (RTL 2001, 81, 1108).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6443516 58°7'17" N
Y 599449 25°41'15" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
63,7 ha
Pikkus, km:
1 810 m
Saarte pindala:
Laius:
550 m
Pindala kokku:
63,7 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
2 m
Kaldajoone pikkus:
4 542 m
Suurim sügavus:
2,9 m
Kaldajoone liigendatus :
0,113

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
20,2 km²
Veevahetus:
4 korda aastas
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, vee keskmise karedusega, kloriidivaesed, kihistumata veega järved (II)
Limnoloogiline tüüp:
Kalgiveeline eutroofne e. kalgiveeline rohketoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 46,46 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 4,54 ha Veeseadus
Veekogu kallasrada 4 m 1,82 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 22,77 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2099100&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles