Veekogu nimetus:
Jaha järv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE2070710
Kood:
207071
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Merise küla
Märkused:

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6486080 58°30'6" N
Y 393391 22°10'16" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
22.06.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
3,3 ha
Pikkus, km:
480 m
Saarte pindala:
Laius:
200 m
Pindala kokku:
3,3 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
988 m
Suurim sügavus:
0,8 m
Kaldajoone liigendatus :
0,477

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:
Ranniku valgala Vanakubja oja ja Tirtsi j. vahel (peavalgla nr 431)

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 2,72 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 0,44 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 1,09 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 5,65 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2070710&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles