Lohu paisjärv

Veekogu nimetus:
Lohu paisjärv
Veekogu tüüp:
Paisjärv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
Registrikood:
VEE2029820
Kood:
202982
Asukoht:
Raplamaa, Kohila vald, Lohu küla; Raplamaa, Kohila vald, Loone küla
Märkused:
¤ Kuulub vooluveekogumisse 1096100_2, Keila Atla jõest Keila joani (RTL 2009, 64, 941)
¤ kevadsuurvee Q 10% - 88 m3/s
30 p. keskmine Q 95% - 0,31 m3/s
¤ Järve raske jõest eristada.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6555254 59°8'0" N
Y 544933 24°47'5" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
01.01.1984
Viimane kanne:
20.07.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
Eesti NSV olemasolevad ja perspektiivsed veehoidlad ja paisjärved, 1984. Perfokaardid.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
2,3 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
1,4 ha
Laius:
Pindala kokku:
3,7 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
0,8 m
Kaldajoone pikkus:
2 205 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,948

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
329 km²
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed valgala suurusega >100-1000 km2 (IIB)
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 4,59 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 2,08 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 8,2 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2029820&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles