Veekogu nimetus:
Tulijärv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE2052400
Kood:
205240
Asukoht:
Jõgevamaa, Jõgeva vald, Tooma küla
Märkused:
Endla LKA, Männikjärve raba skv.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6528939 58°52'49" N
Y 628670 26°13'53" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
22.06.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
0,9 ha
Pikkus, km:
270 m
Saarte pindala:
Laius:
120 m
Pindala kokku:
0,9 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
588 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
1,04

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,62 ha Veeseadus
Veekogu kallasrada 4 m 0,24 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 3,63 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 1,65 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2052400&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles