Veekogu nimetus:
Turu järv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE2107610
Kood:
210761
Asukoht:
Valgamaa, Otepää vald, Vana-Otepää küla
Märkused:
Otepää LP, Otepää pv.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6441284 58°5'13" N
Y 650268 26°32'52" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
3 ha
Pikkus, km:
300 m
Saarte pindala:
Laius:
120 m
Pindala kokku:
3 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
799 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,424

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,83 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 4,7 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 0,32 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 2,17 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2107610&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles