Kambja järv

Veekogu nimetus:
Kambja järv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE2094300
Kood:
209430
Asukoht:
Tartumaa, Kambja vald, Kambja alevik
Märkused:
Väljavooluga.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6458335 58°14'13" N
Y 658446 26°41'53" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
4 ha
Pikkus, km:
370 m
Saarte pindala:
Laius:
75 m
Pindala kokku:
4 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
805 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,32

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 2,21 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 4,8 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 0,33 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,84 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2094300&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles