Lambahanna järv

Veekogu nimetus:
Lambahanna järv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE2120200
Kood:
212020
Asukoht:
Valgamaa, Otepää vald, Koigu küla; Valgamaa, Otepää vald, Truuta küla
Märkused:
Eutroofne ehk rohketoiteline järv (RTL 2001, 81, 1108).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6429926 57°59'5" N
Y 651100 26°33'17" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
4,4 ha
Pikkus, km:
520 m
Saarte pindala:
Laius:
115 m
Pindala kokku:
4,4 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
1 427 m
Suurim sügavus:
10 m
Kaldajoone liigendatus :
0,516

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, vee keskmise karedusega, kloriidivaesed, kihistunud veega järved (III)
Limnoloogiline tüüp:
Kalgiveeline eutroofne e. kalgiveeline rohketoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu kallasrada 4 m
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 1,38 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 7,21 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 3,47 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2120200&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles