Immaku järv

Veekogu nimetus:
Immaku järv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond
Registrikood:
VEE2154900
Kood:
215490
Asukoht:
Võrumaa, Rõuge vald, Põdramõtsa küla
Märkused:
Väljavooluga.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6390643 57°37'0" N
Y 691848 27°12'39" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
04.07.2015, Tõnu Raudsepp
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
3,5 ha
Pikkus, km:
310 m
Saarte pindala:
Laius:
190 m
Pindala kokku:
3,5 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
857 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,39

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 2,28 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 4,9 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,88 ha Veeseadus
Veekogu kallasrada 4 m 0,35 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2154900&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles