Korgsilla oja

Veekogu nimetus:
Korgsilla oja
Veekogu tüüp:
Peakraav
Teised nimed:
Piirisoo peakraav
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE1050400
Kood:
1050400
Asukoht:
Põlvamaa, Põlva vald, Kadaja küla; Tartumaa, Kastre vald, Kõnnu küla; Tartumaa, Kastre vald, Lääniste küla
Märkused:
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)

Kandeotsused

Esmane kanne:
19.07.2007
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6457382 58°13'4"
Y 685825 27°9'46"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine paremalt
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
15.8 km
Suubumisjärk:
2
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6463765 58°16'32"
Y 684654 27°8'53"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
23.2 km²
Pikkus lisaharudega:
8.2 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 19,8 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 23,2 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Tugevasti muudetud veekogu
Pikkus, km:
8.2

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 21,02 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 1 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1050400&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles