Raudoja veehoidla

Veekogu nimetus:
Raudoja veehoidla
Veekogu tüüp:
Paisjärv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
Registrikood:
VEE2002420
Kood:
200242
Asukoht:
Harjumaa, Anija vald, Raudoja küla
Märkused:
¤ Kuulub vooluveekogumisse 1086800_1, Soodla-Aavoja kanal (RTL 2009, 64, 941)
¤ Q 1% = 3,1 m3/s
Q 5% = 2,3 m3/s
Q 30 p. 95% = 0,02m3/s
¤ Kuulub Tallinna linna pinnaveesüsteemi joogiveehaardesse (RTL, 19.02.2001, 22, 309)
¤ Vanemad allikad:
Soodla I (Raudoja prof.) vh. II k. I järgu ehitiste tehn. tööprojekt A. Seletuskiri EM 1975 (7774 I A)
MV kaart
Soome lahe vesikond
Soodla I vh., Raudoja vh. ja Raudoja-Aavoja kanali ekspl. eeskirjad Tln. 1982

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6583251 59°22'44" N
Y 583549 25°28'11" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
06.12.1999
Viimane kanne:
20.07.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
8,2 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
Laius:
Pindala kokku:
8,2 ha
Maht, tuh m³:
200
Keskmine sügavus:
1,8 m
Kaldajoone pikkus:
2 301 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,447

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
22,9 km²
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed valgala suurusega >100-1000 km2 (IIB)
Limnoloogiline tüüp:
Kalgiveeline eutroofne e. kalgiveeline rohketoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 2,33 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 11,95 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 5,9 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2002420&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles