Veekogu nimetus:
Luigekraav
Veekogu tüüp:
Peakraav
Teised nimed:
Päovere peakraav
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond
Registrikood:
VEE1035500
Kood:
1035500
Asukoht:
Viljandimaa, Viljandi vald, Eesnurga küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Kolga-Jaani alevik; Viljandimaa, Viljandi vald, Odiste küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Taganurga küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Vissuvere küla
Märkused:

Kandeotsused

Esmane kanne:
30.03.1982
Viimane kanne:
12.09.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6491349 58°32'52"
Y 611409 25°54'49"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine paremalt
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
19 km
Suubumisjärk:
3
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6488984 58°31'31"
Y 616544 26°0'2"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
10.7 km²
Pikkus lisaharudega:
6.3 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 9,8 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 10,7 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Pikkus, km:
6.3

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 15,81 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 1 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1035500&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles