Postimäe lomp

Veekogu nimetus:
Postimäe lomp
Veekogu tüüp:
Tehisjärv
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE2107780
Kood:
210778
Asukoht:
Põlvamaa, Kanepi vald, Pikareinu küla
Märkused:

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6444510 58°6'50" N
Y 655805 26°38'38" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
01.01.1984
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
Eesti NSV olemasolevad ja perspektiivsed veehoidlad ja paisjärved, 1984. Perfokaardid.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
0,3 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
Laius:
Pindala kokku:
0,3 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
223 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
1,183

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 1,89 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,25 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 0,75 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2107780&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles