Laanõperä lump

Veekogu nimetus:
Laanõperä lump
Veekogu tüüp:
Tehisjärv
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE2123010
Kood:
212301
Asukoht:
Põlvamaa, Kanepi vald, Kooraste küla
Märkused:

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6429751 57°58'56" N
Y 653958 26°36'10" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
04.01.2005
Viimane kanne:
27.04.2011, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
04.01.2005, Andmeallikas Eesti Põhikaart

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
1,2 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
Laius:
Pindala kokku:
1,2 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
883 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
1,171

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,87 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 1,9 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 3,85 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2123010&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles