Veekogu nimetus:
Kulbioja
Veekogu tüüp:
Oja
Teised nimed:
Plaagi oja
Vesikond:
Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond
Registrikood:
VEE1155900
Kood:
1155900
Asukoht:
Võrumaa, Rõuge vald, Kellämäe küla; Võrumaa, Rõuge vald, Kuiandi küla; Võrumaa, Rõuge vald, Luutsniku küla; Võrumaa, Rõuge vald, Mustahamba küla; Võrumaa, Rõuge vald, Palli küla; Võrumaa, Rõuge vald, Palujüri küla; Võrumaa, Rõuge vald, Pundi küla
Märkused:

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.07.1996
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Järvest
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine paremalt
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
30 km
Suubumisjärk:
3
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
31.3 km²
Pikkus lisaharudega:
10.3 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 33,5 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 31,3 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Tumedaveelised ja humiinaineterikkad jõed (tüübid IA, IIA, IIIA)
Pikkus, km:
9.8

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 22,57 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 181,53 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 10,84 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 94,72 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1155900&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles