Linnaveske järv

Veekogu nimetus:
Linnaveske järv
Veekogu tüüp:
Paisjärv
Teised nimed:
Linnaveski paisjärv
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond
Registrikood:
VEE2052320
Kood:
205232
Asukoht:
Viljandimaa, Mulgi vald, Karksi küla; Viljandimaa, Mulgi vald, Karksi-Nuia linn
Märkused:
¤ Kuulub vooluveekogumisse 1136000_1, Halliste Lüütre ojani (RTL 2009, 64, 941)

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6441277 58°6'10" N
Y 592129 25°33'45" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
3,9 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
Laius:
Pindala kokku:
3,9 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
1 227 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,501

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed valgala suurusega 10-100 km2 (IB)
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 1,27 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 3,28 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 6,93 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 0,5 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2052320&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles