Veekogu nimetus:
Kulu järv
Veekogu tüüp:
Tehisjärv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond
Registrikood:
VEE2083730
Kood:
208373
Asukoht:
Viljandimaa, Viljandi vald, Lolu küla
Märkused:
kevadsuurvee Q 1% - 0,18 m3/s (enne)
kevadssurvee Q 1% - 0,59 m3/s (pärast)
30 p. keskmine Q 95% - 0 m3/s (enne)
30 p. keskmine Q 95% - 0,001 m3/s (pärast

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6463415 58°18'2" N
Y 597260 25°39'32" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
01.01.1984
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
Eesti NSV olemasolevad ja perspektiivsed veehoidlad ja paisjärved, 1984. Perfokaardid.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
0,7 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
Laius:
Pindala kokku:
0,7 ha
Maht, tuh m³:
22
Keskmine sügavus:
2,2 m
Kaldajoone pikkus:
358 m
Suurim sügavus:
2,3 m
Kaldajoone liigendatus :
0,814

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
1 km²
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 1,2 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,44 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 2,75 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2083730&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles