Veekogu nimetus:
Porijärv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond
Registrikood:
VEE2099800
Kood:
209980
Asukoht:
Tartumaa, Elva vald, Purtsi küla
Märkused:

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6438531 58°4'16" N
Y 621793 26°3'50" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
14.06.2015, Tõnu Raudsepp
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
16,4 ha
Pikkus, km:
930 m
Saarte pindala:
Laius:
330 m
Pindala kokku:
16,4 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
0,5 m
Kaldajoone pikkus:
2 558 m
Suurim sügavus:
0,6 m
Kaldajoone liigendatus :
0,248

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
53,9 km²
Veevahetus:
170 korda aastas
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 2,54 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 12,4 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 24,98 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 1,03 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2099800&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles