Veekogu nimetus:
Jürijärv
Veekogu tüüp:
Paisjärv
Teised nimed:
Mallika järv
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE2144220
Kood:
214422
Asukoht:
Võrumaa, Rõuge vald, Mallika küla
Märkused:
Haanja LP

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6402926 57°43'45" N
Y 686504 27°7'52" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
10.05.2011
Viimane kanne:
03.05.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
1,8 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
Laius:
Pindala kokku:
1,8 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
778 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,688

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
1 km²
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,86 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 4,55 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 2,2 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2144220&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles