Veekogu nimetus:
Otitiik
Veekogu tüüp:
Paisjärv
Teised nimed:
Kärmase tiik, Oti tiik
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE2123720
Kood:
212372
Asukoht:
Põlvamaa, Kanepi vald, Rebaste küla
Märkused:

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6426794 57°57'20" N
Y 654143 26°36'14" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
10.05.2011
Viimane kanne:
27.04.2011, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
19,1 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
1,3 ha
Laius:
Pindala kokku:
20,4 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
4 084 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,319

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
5 km²
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 28,94 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 3,87 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 15,15 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2123720&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles