(Palmse tiigid)

Veekogu nimetus:
(Palmse tiigid)
Veekogu tüüp:
Paisjärv
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Registrikood:
VEE2003810
Kood:
200381
Asukoht:
Lääne-Virumaa, Haljala vald, Palmse küla
Märkused:
Lahemaa RP, Lahemaa pv.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6599064 59°30'52" N
Y 610720 25°57'21" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
10.05.2011
Viimane kanne:
27.04.2011, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
0,7 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
Laius:
Pindala kokku:
0,7 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
605 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
1,376

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
7 km²
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 3,59 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,63 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 1,64 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2003810&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles