Mõnnuste kraav

Veekogu nimetus:
Mõnnuste kraav
Veekogu tüüp:
Kraav
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE1165410
Kood:
1165410
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Kärla alevik; Saaremaa, Saaremaa vald, Mõnnuste küla
Märkused:

Kandeotsused

Esmane kanne:
16.01.2006
Viimane kanne:
11.06.2012, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
16.01.2006, * 16.01.2006 - Veekasutuse aruannete jaoks tekitatud kirje, ilma kaardiobjektita (Maaja Narusk)

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6466672 58°19'43"
Y 397785 22°15'18"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine paremalt
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
Suubumisjärk:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6466087 58°19'25"
Y 398680 22°16'14"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Pikkus lisaharudega:
1.3 km
Valgala kirjeldus:
Täpne valgala suuruse info puudub, kuid pindala jääb alla 10 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Pikkus, km:
1.3

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid

Ei leitud ühtegi kirjet!

Kokku 0 kirjet 0 leheküljel

Keskkonnaload

L.VV/327368 Vee erikasutusluba lisa 1 aktsiaselts Kuressaare Veevärk 01.04.2016

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 1 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1165410&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles