Kuuda järv

Veekogu nimetus:
Kuuda järv
Veekogu tüüp:
Paisjärv
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE2139520
Kood:
213952
Asukoht:
Võrumaa, Rõuge vald, Kuuda küla
Märkused:
¤ Kuulub vooluveekogumisse 1004300_1, Üra (RTL 2009, 64, 941)

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6404067 57°44'32" N
Y 679347 27°0'43" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
08.03.2006
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
08.03.2006, Andmeallikas Eesti Põhikaart, 08.03.2006. Nimi maaüksuse järgi.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
1,4 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
Laius:
Pindala kokku:
1,4 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
698 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,794

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed valgala suurusega 10-100 km2 (IB)
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 2,07 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 4,42 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,79 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2139520&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles