Veekogu nimetus:
Armijõgi
Veekogu tüüp:
Oja
Teised nimed:
Armioja, Armi oja
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE1163100
Kood:
1163100
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Heiste küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Isabella küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Jõeranna küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Kõrgessaare alevik; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Leigri küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Lilbi küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Metsaküla küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Napi küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Otste küla
Märkused:
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.07.1996
Viimane kanne:
12.09.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine seisuveekogusse
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
Suubumisjärk:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
48.9 km²
Pikkus lisaharudega:
18 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 45,4 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 48,7 km² - 2009. aastal maaparandusbüroode poolt korrigeeritud andmestik - 48,9 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Pikkus, km:
17.8

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 343,07 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 43,77 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 176,22 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 23,5 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1163100&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles