Võhandu jõgi

Veekogu nimetus:
Võhandu jõgi
Veekogu tüüp:
Jõgi
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE1003000
Kood:
1003000
Asukoht:
Põlvamaa, Kanepi vald, Erastvere küla; Põlvamaa, Kanepi vald, Hino küla; Põlvamaa, Kanepi vald, Jõgehara küla; Põlvamaa, Kanepi vald, Jõksi küla; Põlvamaa, Kanepi vald, Kanepi alevik; Põlvamaa, Kanepi vald, Koigera küla; Põlvamaa, Kanepi vald, Mügra küla; Põlvamaa, Kanepi vald, Saverna küla; Põlvamaa, Kanepi vald, Sirvaste küla; Põlvamaa, Kanepi vald, Tiido küla; Põlvamaa, Räpina vald, Haavapää küla; Põlvamaa, Räpina vald, Himmiste küla; Põlvamaa, Räpina vald, Jaanikeste küla; Põlvamaa, Räpina vald, Jõevaara küla; Põlvamaa, Räpina vald, Jõeveere küla; Põlvamaa, Räpina vald, Kassilaane küla; Põlvamaa, Räpina vald, Koolma küla; Põlvamaa, Räpina vald, Köstrimäe küla; Põlvamaa, Räpina vald, Leevaku küla; Põlvamaa, Räpina vald, Leevi küla; Põlvamaa, Räpina vald, Nulga küla; Põlvamaa, Räpina vald, Pindi küla; Põlvamaa, Räpina vald, Pääsna küla; Põlvamaa, Räpina vald, Rahumäe küla; Põlvamaa, Räpina vald, Raigla küla; Põlvamaa, Räpina vald, Ristipalo küla; Põlvamaa, Räpina vald, Ruusa küla; Põlvamaa, Räpina vald, Räpina linn; Põlvamaa, Räpina vald, Sarvemäe küla; Põlvamaa, Räpina vald, Sillapää küla; Põlvamaa, Räpina vald, Sülgoja küla; Põlvamaa, Räpina vald, Süvahavva küla; Põlvamaa, Räpina vald, Toolamaa küla; Põlvamaa, Räpina vald, Vareste küla; Põlvamaa, Räpina vald, Viira küla; Põlvamaa, Räpina vald, Vinso küla; Põlvamaa, Räpina vald, Võuküla küla; Põlvamaa, Räpina vald, Võõpsu alevik; Võrumaa, Setomaa vald, Beresje küla; Võrumaa, Setomaa vald, Varesmäe küla; Võrumaa, Setomaa vald, Võõpsu küla; Võrumaa, Võru linn; Võrumaa, Võru vald, Alakülä küla; Võrumaa, Võru vald, Alapõdra küla; Võrumaa, Võru vald, Haamaste küla; Võrumaa, Võru vald, Heeska küla; Võrumaa, Võru vald, Hutita küla; Võrumaa, Võru vald, Hänike küla; Võrumaa, Võru vald, Järvere küla; Võrumaa, Võru vald, Kirumpää küla; Võrumaa, Võru vald, Kärgula küla; Võrumaa, Võru vald, Kääpa küla; Võrumaa, Võru vald, Lasva küla; Võrumaa, Võru vald, Lilli-Anne küla; Võrumaa, Võru vald, Listaku küla; Võrumaa, Võru vald, Mõrgi küla; Võrumaa, Võru vald, Navi küla; Võrumaa, Võru vald, Osula küla; Võrumaa, Võru vald, Paidra küla; Võrumaa, Võru vald, Pindi küla; Võrumaa, Võru vald, Pulli küla; Võrumaa, Võru vald, Punakülä küla; Võrumaa, Võru vald, Puusepa küla; Võrumaa, Võru vald, Pässä küla; Võrumaa, Võru vald, Roosisaare küla; Võrumaa, Võru vald, Rummi küla; Võrumaa, Võru vald, Sulbi küla; Võrumaa, Võru vald, Sõmerpalu alevik; Võrumaa, Võru vald, Sõmerpalu küla; Võrumaa, Võru vald, Vagula küla; Võrumaa, Võru vald, Varese küla; Võrumaa, Võru vald, Villa küla; Võrumaa, Võru vald, Voki-Tamme küla; Võrumaa, Võru vald, Väiso küla; Võrumaa, Võru vald, Võrumõisa küla
Märkused:
¤ Kuulub 'Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse' (RTL 2004, 87, 1362; RT I 09.07.2016 1): Võhandu jõgi Kurvitsa–Hutita tee sillast Võru–Kuigatsi–Tõrva maantee sillani Sõmerpalus ja Paidra paisust Ruusa raudteesillani
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)
¤ Lõheliste elupaigana kaitstav veekogu (RTL 2002, 118, 1714; RT I, 29.07.2011, 25).

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Jõed kantud nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide ametlik nimestik", 1986.

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine seisuveekogusse
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
Suubumisjärk:
0
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
1401.7 km²
Pikkus lisaharudega:
190.6 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 1420 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 1401,7 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Pikkus, km:
164.9

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 3 069,28 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 365,23 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 1 620,96 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 156,69 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Keskkonnaload

L.VV/325540 Vee erikasutusluba lisa 1 aktsiaselts VÕRU VESI 01.01.2015
L.VV/327068 Vee erikasutusluba lisa 1 aktsiaselts REVEKOR 01.05.2016
L.VV/327778 Vee erikasutusluba lisa 1 aktsiaselts REVEKOR 01.07.2016
L.VV/328289 Vee erikasutusluba lisa 1 aktsiaselts TOFTAN 01.11.2016

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1003000&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles