Palamuse paisjärv

Veekogu nimetus:
Palamuse paisjärv
Veekogu tüüp:
Paisjärv
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE2056600
Kood:
205660
Asukoht:
Jõgevamaa, Jõgeva vald, Palamuse alevik
Märkused:
¤ Kuulub vooluveekogumisse 1040900_1, Amme Kaiavere järveni (RTL 2009, 64, 941)
¤ Ekslik kood: 205782
¤ Tegemist on kahe paisjärvega, koodid 205660 ja 205782 (Palamuse veskijärv).
¤ Vanemad allikad:
Topoplaan 1 : 10000 (1972 - 77)
Eesti jõgede valglate kataloog I EM 1980;

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6507618 58°40'56" N
Y 649780 26°34'59" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
20.07.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
1,3 ha
Pikkus, km:
350 m
Saarte pindala:
Laius:
140 m
Pindala kokku:
1,3 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
3 m
Kaldajoone pikkus:
1 128 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
1,381

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
30 km²
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed valgala suurusega 10-100 km2 (IB)
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu kallasrada 4 m 0,46 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 2,99 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 1,16 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 6,32 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2056600&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles