Veekogu nimetus:
Veskilais
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE2045200
Kood:
204520
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Jõeranna küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Napi küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Otste küla
Märkused:

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6537056 58°57'49" N
Y 413259 22°29'31" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
22.06.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
33,9 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
1,4 ha
Laius:
Pindala kokku:
35,3 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
3 817 m
Suurim sügavus:
1 m
Kaldajoone liigendatus :
0,172

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
39,8 km²
Veevahetus:
47 korda aastas
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, vee keskmise karedusega, kloriidivaesed, kihistumata veega järved (II)
Limnoloogiline tüüp:
Makrofüüdijärv e. suurtaimerikas järv

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 16,32 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 3,73 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 31,6 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 1,52 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2045200&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles