Laihjärv / Luikjärv

Veekogu nimetus:
Laihjärv / Luikjärv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond
Registrikood:
VEE2153400
Kood:
215340
Asukoht:
Võrumaa, Rõuge vald, Kärinä küla
Märkused:
Kisejärve MKA, Sõdaaluse skv.
Pruuniveeline düstroofne järv (RTL 2001, 81, 1108).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6392854 57°38'12" N
Y 691344 27°12'15" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
04.07.2015, Tõnu Raudsepp
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
3,8 ha
Pikkus, km:
300 m
Saarte pindala:
Laius:
130 m
Pindala kokku:
3,8 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
885 m
Suurim sügavus:
3 m
Kaldajoone liigendatus :
0,371

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 2,41 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 0,36 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 5,16 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,92 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2153400&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles