Haavasoo järv

Veekogu nimetus:
Haavasoo järv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Haatasoo järv, Saunalaht, Sauna laht
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE2051330
Kood:
205133
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Ogandi küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Sigala küla
Märkused:
Sissevooluga.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6542080 59°0'34" N
Y 416535 22°32'50" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.07.1996
Viimane kanne:
22.06.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
10,8 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
Laius:
Pindala kokku:
10,8 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
1 897 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,28

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu kallasrada 4 m 0,76 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 21,38 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 10,08 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 1,92 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2051330&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles