Pihelpuuauk

Veekogu nimetus:
Pihelpuuauk
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE2065900
Kood:
206590
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Kõruse-Metsaküla küla
Märkused:
Vilsandi RP, Harilaiu skv.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6482951 58°28'8" N
Y 375579 21°52'2" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
4,3 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
Laius:
Pindala kokku:
4,3 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
1 367 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,506

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:
Ranniku valgala Undva küla ümbruses (peavalgla nr 423)

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 6,61 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 3,27 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 1,39 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2065900&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles