Kolmas järv (Tihu Kolmas järv)

Veekogu nimetus:
Kolmas järv (Tihu Kolmas järv)
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE2051320
Kood:
205132
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Leigri küla
Märkused:
Tihu MKA, Tihu järvede skv.
Pruuniveeline düstroofne järv (RTL 2001, 81, 1108).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6526229 58°52'1" N
Y 415067 22°31'39" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
22.06.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
4 ha
Pikkus, km:
330 m
Saarte pindala:
Laius:
250 m
Pindala kokku:
4 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
947 m
Suurim sügavus:
1,5 m
Kaldajoone liigendatus :
0,377

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, pehmeveelised, kloriidivaesed, kihistumata veega, tumedaveelised järved (IV)
Limnoloogiline tüüp:
Pehmeveeline miksotroofne e. pehmeveeline segatoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 5,39 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 2,53 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 0,38 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,98 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2051320&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles