Suur Linajärv (Tooma Suur Linajärv)

Veekogu nimetus:
Suur Linajärv (Tooma Suur Linajärv)
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE2052500
Kood:
205250
Asukoht:
Jõgevamaa, Jõgeva vald, Tooma küla
Märkused:
Tooma Linajärved (nr. 205250 ja 205251) moodustavad kraavi abil ühendatud kaksikjärve.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6528537 58°52'33" N
Y 631243 26°16'33" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
22.06.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
2,5 ha
Pikkus, km:
190 m
Saarte pindala:
Laius:
180 m
Pindala kokku:
2,5 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
568 m
Suurim sügavus:
11,5 m
Kaldajoone liigendatus :
0,362

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, vee keskmise karedusega, kloriidivaesed, kihistunud veega järved (III)
Limnoloogiline tüüp:
Kalgiveeline miksotroofne e. kalgiveeline segatoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,6 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 1,62 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 3,62 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2052500&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles