Veekogu nimetus:
Maksmeri
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE2076410
Kood:
207641
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Kuusnõmme küla
Märkused:

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6465670 58°18'55" N
Y 380799 21°57'57" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
04.01.2005
Viimane kanne:
27.04.2011, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
04.01.2005, Andmeallikas Eesti Põhikaart

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
1,3 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
Laius:
Pindala kokku:
1,3 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
433 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,53

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:
Ranniku valgala Eriksaare poolsaare ja Vesiku oja vahel (peavalgla nr 415)

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,45 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 2,89 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 1,25 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2076410&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles