Veekogu nimetus:
Alasjärv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE2144900
Kood:
214490
Asukoht:
Võrumaa, Rõuge vald, Piipsemäe küla; Võrumaa, Rõuge vald, Plaani küla; Võrumaa, Rõuge vald, Villa küla
Märkused:
Haanja LP, Haanja pv.
Eutroofne ehk rohketoiteline järv (RTL 2001, 81, 1108).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6397508 57°40'53" N
Y 684282 27°5'23" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
03.07.2015, Tõnu Raudsepp
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
7,2 ha
Pikkus, km:
380 m
Saarte pindala:
Laius:
260 m
Pindala kokku:
7,2 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
2,8 m
Kaldajoone pikkus:
1 124 m
Suurim sügavus:
7,1 m
Kaldajoone liigendatus :
0,248

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, pehmeveelised, kloriidivaesed, kihistumata veega, heledaveelised järved (V)
Limnoloogiline tüüp:
Semidüstroofne e. poolhuumustoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 1,17 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 3,01 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 6,34 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 0,46 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2144900&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles