Veekogu nimetus:
Venelaht
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE2037900
Kood:
203790
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Sigala küla
Märkused:
Peamiselt eutroofne ehk rohketoiteline järv (RTL 2001, 81, 1108).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6542066 59°0'32" N
Y 415157 22°31'23" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
22.06.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
1,7 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
0,2 ha
Laius:
Pindala kokku:
1,9 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
1 729 m
Suurim sügavus:
0,5 m
Kaldajoone liigendatus :
1,448

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
3,8 km²
Veevahetus:
18 korda aastas
Valgala kirjeldus:
Ranniku valgala Pihla oja ja Kidaste oja vahel (peavalgla nr 362)

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 4,14 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 1,69 ha Veeseadus
Veekogu kallasrada 4 m 0,69 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 7,93 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2037900&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles