Väiku-Palkna järv

Veekogu nimetus:
Väiku-Palkna järv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond
Registrikood:
VEE2151710
Kood:
215171
Asukoht:
Võrumaa, Rõuge vald, Pillardi küla
Märkused:
¤ Eutroofne ehk rohketoiteline järv (RTL 2001, 81, 1108).
¤ Eesti osas avalik veekogu (Veeseadus RT I 1994, 40, 655; § 5 - Riigi omandis on: 1) sisemeri, territoriaalmeri ja piiriveekogude Eestis paiknevad osad;)

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6388824 57°36'22" N
Y 677566 26°58'15" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
24.04.2018, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
4,8 ha
Pikkus, km:
465 m
Saarte pindala:
Laius:
150 m
Pindala kokku:
4,8 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
14 m
Kaldajoone pikkus:
1 071 m
Suurim sügavus:
31,9 m
Kaldajoone liigendatus :
0,355

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, pehmeveelised, kloriidivaesed, kihistumata veega, heledaveelised järved (V)
Limnoloogiline tüüp:
Pehmeveeline eutroofne e. pehmeveeline rohketoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalik
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 6,17 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 2,89 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 0,44 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 1,11 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2151710&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles