Pedeli paisjärv

Veekogu nimetus:
Pedeli paisjärv
Veekogu tüüp:
Paisjärv
Teised nimed:
Pedeli esimene paisjärv
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond
Registrikood:
VEE2085410
Kood:
208541
Asukoht:
Valgamaa, Valga vald, Valga linn
Märkused:
¤ Kuulub vooluveekogumisse 1012100_2, Pedeli riigipiirist Pika tänava sillani (RTL 2009, 64, 941)

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6405995 57°46'45" N
Y 620741 26°1'46" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
04.01.2005
Viimane kanne:
20.07.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
04.01.2005, Põhikaardi veekogu - 04.01.2005 Nimeandmed Valga linnavalistuse maanõunik Benno Johanson (15.11.2005)

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
1,6 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
Laius:
Pindala kokku:
1,6 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
881 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,876

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed valgala suurusega >100-1000 km2 (IIB)
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu kallasrada 4 m 0,36 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,91 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 2,39 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 5,14 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2085410&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles