Tigase kraav

Veekogu nimetus:
Tigase kraav
Veekogu tüüp:
Kraav
Teised nimed:
Tikasi kraav
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE1029700
Kood:
1029700
Asukoht:
Jõgevamaa, Põltsamaa vald, Umbusi küla; Jõgevamaa, Põltsamaa vald, Väike-Kamari küla
Märkused:
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)

Kandeotsused

Esmane kanne:
19.07.2007
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6495122 58°34'48"
Y 617836 26°1'33"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine paremalt
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
6.5 km
Suubumisjärk:
3
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6492061 58°33'4"
Y 623180 26°6'58"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
19.7 km²
Pikkus lisaharudega:
7.8 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 19,7 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 19,7 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Tehislik veekogu
Pikkus, km:
7.8

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid

Ei leitud ühtegi kirjet!

Kokku 0 kirjet 0 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1029700&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles