Veekogu nimetus:
Muti järv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond
Registrikood:
VEE2098200
Kood:
209820
Asukoht:
Viljandimaa, Viljandi vald, Muksi küla
Märkused:
Muti MKA, Muti pv.
Eutroofne ehk rohketoiteline järv (RTL 2001, 81, 1108).
(Pindala ViKKT 6. juuni 01.)

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6447012 58°9'10" N
Y 598757 25°40'38" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
07.06.2015, Tõnu Raudsepp
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
6,9 ha
Pikkus, km:
430 m
Saarte pindala:
Laius:
180 m
Pindala kokku:
6,9 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
1 154 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,266

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, vee keskmise karedusega, kloriidivaesed, kihistumata veega järved (II)
Limnoloogiline tüüp:
Kalgiveeline eutroofne e. kalgiveeline rohketoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu kallasrada 4 m 0,49 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 3,16 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 6,67 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 1,23 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2098200&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles