Kuigatsi paistiik

Veekogu nimetus:
Kuigatsi paistiik
Veekogu tüüp:
Paisjärv
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond
Registrikood:
VEE2100430
Kood:
210043
Asukoht:
Valgamaa, Otepää vald, Kuigatsi küla; Valgamaa, Otepää vald, Mägiste küla
Märkused:
kevadsuurvee Q 1% - 2,9 m3/s
30 p. keskmine Q 95% - 0,007 m3/s

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6431861 58°0'31" N
Y 630470 26°12'26" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
01.01.1984
Viimane kanne:
27.04.2011, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
Eesti NSV olemasolevad ja perspektiivsed veehoidlad ja paisjärved, 1984. Perfokaardid.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
0,6 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
Laius:
Pindala kokku:
0,6 ha
Maht, tuh m³:
36
Keskmine sügavus:
2,6 m
Kaldajoone pikkus:
338 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,897

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
2,4 km²
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 0,99 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,36 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 2,34 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2100430&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles