Tuhkana järv

Veekogu nimetus:
Tuhkana järv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE2062030
Kood:
206203
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Murika küla
Märkused:
Puudub baaskaardil.
Väljavooluga vesiroosirikas. (SaKKT)

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6495852 58°35'38" N
Y 413184 22°30'24" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
10.05.2011
Viimane kanne:
27.04.2011, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
2,5 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
Laius:
Pindala kokku:
2,5 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
913 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,581

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:
Ranniku valgala Punapea j. ja Muriko oja vahel (peavalgla nr 443)

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 2,46 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 5,3 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,94 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2062030&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles