Kiviõli kaevanduse kraav (Puisma jõgi)

Veekogu nimetus:
Kiviõli kaevanduse kraav (Puisma jõgi)
Veekogu tüüp:
Kraav
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Registrikood:
VEE1070100
Kood:
1070100
Asukoht:
Ida-Virumaa, Lüganuse vald, Hirmuse küla; Ida-Virumaa, Lüganuse vald, Nüri küla; Ida-Virumaa, Lüganuse vald, Soonurme küla; Ida-Virumaa, Lüganuse vald, Varinurme küla
Märkused:
Katastrikaardil tähistatud ekslikult Hirmuse peakraavina.

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.07.1996
Viimane kanne:
12.09.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6579382 59°19'13"
Y 665004 26°53'55"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine vasakult
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
1.1 km
Suubumisjärk:
2
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6580528 59°19'43"
Y 670306 26°59'33"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
44.9 km²
Pikkus lisaharudega:
6.7 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 34,8 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 44,9 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Tugevasti muudetud veekogu
Pikkus, km:
6.7

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu kallasrada 4 m 9,98 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 1 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1070100&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles