Pimestiku oja

Veekogu nimetus:
Pimestiku oja
Veekogu tüüp:
Oja
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Registrikood:
VEE1066300
Kood:
1066300
Asukoht:
Ida-Virumaa, Narva-Jõesuu linn, Perjatsi küla; Ida-Virumaa, Narva-Jõesuu linn, Pimestiku küla; Ida-Virumaa, Narva-Jõesuu linn, Sinimäe alevik
Märkused:

Kandeotsused

Esmane kanne:
30.03.1982
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6588558 59°22'42"
Y 718736 27°51'0"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine merre
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
Suubumisjärk:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6590620 59°23'51"
Y 717577 27°49'54"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
6.2 km²
Pikkus lisaharudega:
3.3 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 6,2 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 6,2 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Pikkus, km:
3.3

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 32,86 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 7,17 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 16,78 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1066300&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles