Kargaja jõgi

Veekogu nimetus:
Kargaja jõgi
Veekogu tüüp:
Jõgi
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE1051200
Kood:
1051200
Asukoht:
Tartumaa, Peipsiääre vald, Kargaja küla; Tartumaa, Peipsiääre vald, Koosa küla; Tartumaa, Peipsiääre vald, Koosalaane küla; Tartumaa, Peipsiääre vald, Metsakivi küla; Tartumaa, Peipsiääre vald, Padakõrve küla; Tartumaa, Peipsiääre vald, Praaga küla; Tartumaa, Peipsiääre vald, Rehemetsa küla; Tartumaa, Peipsiääre vald, Rupsi küla; Tartumaa, Peipsiääre vald, Saburi küla; Tartumaa, Peipsiääre vald, Selgise küla; Tartumaa, Peipsiääre vald, Vanaussaia küla
Märkused:
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Jõed kantud nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide ametlik nimestik", 1986.

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Järvest
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine vasakult
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
3 km
Suubumisjärk:
1
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
192.8 km²
Pikkus lisaharudega:
39.4 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 190 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 192,8 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Pikkus, km:
34.6

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 651,17 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 34,36 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 78,29 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 345,06 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1051200&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles