Pumbuta järv

Veekogu nimetus:
Pumbuta järv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
Registrikood:
VEE2019400
Kood:
201940
Asukoht:
Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Spithami küla
Märkused:
Nõva MKA, Vananõmme skv.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6563610 59°12'37" N
Y 477137 23°35'59" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
15.02.2015, Tõnu Raudsepp
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
1,2 ha
Pikkus, km:
180 m
Saarte pindala:
Laius:
100 m
Pindala kokku:
1,2 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
559 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,741

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 1,52 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,57 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 3,37 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2019400&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles