Mudajärv (Aheru Mudajärv)

Veekogu nimetus:
Mudajärv (Aheru Mudajärv)
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond
Registrikood:
VEE2136610
Kood:
213661
Asukoht:
Valgamaa, Valga vald, Koikküla küla; Valgamaa, Valga vald, Ringiste küla
Märkused:

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6397164 57°41'41" N
Y 638882 26°19'44" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
8,2 ha
Pikkus, km:
530 m
Saarte pindala:
Laius:
200 m
Pindala kokku:
8,2 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
1 326 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,257

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 1,44 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 3,68 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 7,66 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 0,57 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2136610&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles