Veekogu nimetus:
Tinu oja
Veekogu tüüp:
Oja
Teised nimed:
Tõnu oja
Vesikond:
Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond
Registrikood:
VEE1155100
Kood:
1155100
Asukoht:
Võrumaa, Antsla vald, Luhametsa küla; Võrumaa, Antsla vald, Rimmi küla; Võrumaa, Antsla vald, Säre küla; Võrumaa, Võru vald, Kurenurme küla; Võrumaa, Võru vald, Udsali küla
Märkused:

Kandeotsused

Esmane kanne:
30.03.1982
Viimane kanne:
12.09.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6411410 57°48'59"
Y 657449 26°38'58"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine vasakult
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
69.2 km
Suubumisjärk:
2
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6407700 57°46'57"
Y 659381 26°40'46"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
6.5 km²
Pikkus lisaharudega:
5.5 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 7,4 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 6,5 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Pikkus, km:
5.5

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 29,93 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 13,19 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 58,04 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1155100&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles