Kakõnujärv

Veekogu nimetus:
Kakõnujärv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond
Registrikood:
VEE2152810
Kood:
215281
Asukoht:
Võrumaa, Rõuge vald, Raagi küla
Märkused:
Läbivooluga.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6393614 57°38'49" N
Y 683253 27°4'10" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
04.01.2005
Viimane kanne:
27.04.2011, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
04.01.2005, Andmeallikas Eesti Põhikaart

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
0,2 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
Laius:
Pindala kokku:
0,2 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
183 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
1,456

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,21 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 0,64 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 1,67 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2152810&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles