Riiusoo oja

Veekogu nimetus:
Riiusoo oja
Veekogu tüüp:
Oja
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE1700022
Kood:
1700022
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Kaavi küla; Saaremaa, Saaremaa vald, Mäebe küla
Märkused:
Kraav on kalaksvanduse heitvee eesvooluks. On osaliselt maaparandussüsteemi eesvool.

Kandeotsused

Esmane kanne:
21.06.2011
Viimane kanne:
08.05.2020, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
Keskkonnaamet, 21.06.2011, kirja nr: 10.-2/1788, Kaavi kraavi registrisse kandmine (OÜ Arowana vee erikasutusloa taotluse alusel)

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Kaavi küla
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6428311 57°58'58"
Y 392020 22°10'28"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Mäebe küla
Suudme tüüp:
Suubumine merre
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
Suubumisjärk:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6426894 57°58'13"
Y 392290 22°10'47"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
1.7 km²
Pikkus lisaharudega:
1.9 km
Valgala kirjeldus:
Valgla pindala modelleeritud DEM10 (2012-2015) kõrgusmudeli järgi: 1,71 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Pikkus, km:
1.9

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 19,23 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 4,06 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 9,64 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1700022&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles